gazi besyo özel yetenek sınav kitapçığı

Ayrıntılar

         2012 yılı Gazi Üniversitesi spor akademisi ( beden eğitimi spor yüksek okulu )sınav kitapçığı

                                                    T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

                                     

 

 

              

 

                    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

            YÜKSEK OKULU

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      2012

                                   ÖZEL YETENEK SINAVI

                                                KILAVUZU

 

İÇİNDEKİLER

 1. 1.    GENEL BİLGİLER
 2. 2.    BAŞVURU İŞLEMLERİ
 3. 3.    TEMEL İLKE ve KURALLAR
 4. 4.    SINAVLARIN UYGULANIŞI
 5. 5.    DEĞERLENDİRME
 6. 6.    ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME

 

 

SAYIN ADAY

 

Başvuru bürosundan almış olduğunuz bu kılavuzu dikkatlice okumadan ve gereken özeni göstermeden başvuru formunu doldurmayınız. Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Bu kılavuzu başvuru formunu teslim ettikten sonra da kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza olacaktır.

2012 özel yetenek sınavı ile ilgili ilke, kural ve uygulamalar hakkında, sizlerin daha çok bilgilendirilmesi ve sınava daha iyi motive olabilmeniz amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin kısımlarını doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz. Başvuru belgenizi Gazi Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Başvuru Bürosuna teslim ediniz. Bu sırada Özel Yetenek Sınav Giriş Belgenizi imzalatarak geri almayı unutmayınız.

Adaylar başvuru yaptıktan sonra, 23.08.2012 Perşembe  gününden itibaren www.gazi.edu.tr web adresinden veya 24.08.2012 Cuma gününden itibaren Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimin ilan panolarından,T.C. Kimlik Numaralarını kullanarak sınav tarihi, yeri ve saatini öğrenebilecektir. Ayrıca adayların kayıt sırasında kodladıkları bilgileri aday numaralarını kullanarak internet üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinde düzeltme yapacak adaylar 24.08.2012 saat 17.00’ye kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Sistemdeki bilgilerinde yanlışlık olup da gerekli düzeltmeyi yaptırmayan adayların değerlendirme işlemleri sistemdeki bilgiler doğrultusunda yapılacaktır. Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilecektir.

Sınav bilgisayardaki isim sırasına göre yapılır. Sistem, sırası geçen adaya geri dönüşümü mümkün görmemektedir. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde, her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan adaylar daha sonra kesinlikle sınavlara alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecektir. Sınavlar muhtelif spor alanlarında özel donanımlar kullanılarak yapılmaktadır. İlan edilen tarihler dışında sınavların organizasyonu yapılamamaktadır. Bu nedenle sınavlar esnasında kullanılacak her türlü mazeret geçersizdir.

 Adaylar sınav süresince sınav kimlik kartları ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de yanlarında taşımak zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport dışında belgeler kabul edilmeyecektir) olmayan ve sınav kimlik kartlarını kaybeden adaylar sınava alınmaz. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.

NOT: Sınav ile ilgili her türlü itirazlar sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde Rektörlükçe belirlenen hesaba, 20 TL yatırılarak dekont ile birlikte yazılı olarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GENEL BİLGİLER  

 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları Tablo 1’de belirtilmiştir.

 

Tablo 1: Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları

Bölümler

Erkek

Bayan

Millî

Yabancı uyruklu

Genel toplam

Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.

30

20

8

2

60

Antrenörlük  Eğitimi

25

15

8(millî) 2(engelli millî)

2

52

Antrenörlük  Eğitimi (İ.Ö)

25

15

8

2

50

Toplam

80

50

26

6

162

 

 

Yabancı uyruklu ve Engelli Millî kontenjanları dolmadığı takdirde bunlar diğer kontenjanlar için kullanılamaz.

 

1.1. BAŞVURU TARİHİ   :      13 – 17. 08. 2012

                                      (Hafta İçi) Saat 9.00-12.30 / 13.30-17.00

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve vekaletname ile başvuru yapılmayacaktır.

(Başvuruların son günlerinde yoğunluk oluşmaktadır. Bu nedenle adayların              müracaatlarını son günlere bırakmamaları tavsiye edilir.)

 

1.2. SINAVLARIN BAŞLAMA TARİHİ :

 

Özel Yetenek Sınavı, 27.08. 2012 Pazartesi   günü  saat  9.00’da branş  sınavları ile başlayacaktır. Adaylar, sınav tarihi, yeri ve saatini  23.08. 2012 Perşembe  gününden itibaren www.gazi.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaralarını kullanarak öğrenebileceklerdir.

 

1.3. SINAV YERLERİ

1. Aşama Sınavı (Ön Eleme-Spor Branş Sınavları )

Gazi Üniversitesi Hentbol Spor Salonu (Yüzme havuzu yanı), BESYO spor salonları, Atletizm sahası (Rektörlük yapay zeminli çim saha), G.Ü Spor Merkezi  yüzme havuzu

2. Aşama Sınavı (Koordinasyon Sınavı) Gazi Üniversitesi Eski Beden Eğitimi Yüksekokulu Basketbol Salonu  (G.Ü Bilişim Enstitüsü yanı)

 

 

 

 

 

1.4.  SINAV EVRAKI :   Kayıt bürosundan temin edilecektir.

 

2  BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

2.1. BAŞVURU BELGESİNİN ALINMASI: Sınava başvurmak isteyen adaylar,    

13 – 17. 08. 2012 tarihleri arasında başvuru belgelerini Gazi Üniversitesi kayıt bürosundan temin edebileceklerdir.

 

2.2. BAŞVURU FORMU: Adaylar kendilerine verilecek olan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup istenilen belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru formunun bölüm tercih sıralaması, bölümü ile diğer bölümleri eksiksiz dolduracaklardır.  Aday sınavın 1. Aşaması olan Spor Branşı Sınavında, girmek istediği spor branşını belirtmek zorundadır. Sınav sırasında branş değiştirilemeyecektir.

 

2.3. BAŞVURU KARTI FORMU: İstenilen kimlik bilgileri nüfus cüzdanına uygun olarak büyük harflerle okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Başvuru Belgesinin geçerli sayılabilmesi için, belgenin ilgili aday tarafından imzalanması zorunludur. Sınav sonrası kayıt ve denetim işlemlerinde, imza büyük önem taşıyacağından, buraya atılacak imzanın her zaman kullanılan ve değişmeyen nitelikte bir imza olmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış belgeler işleme konulmaz ve aday sınava alınmaz.

 

2.4. BAŞVURU BELGESİNİN TESLİMİ: Adayların doldurdukları başvuru belgelerini, başvuru bürosuna 17.08. 2012 Cuma günü Saat 17.00'a kadar teslim etmeleri ve imzalanmış 2012 Özel Yetenek Sınav Giriş Belgesini almaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi, başvuru belgesinin teslim edileceği başvuru bürosundaki yetkili tarafından imzalanarak adaya geri verilecektir. Bu belgeyi almayı unutmayınız. Posta ile gönderilen başvuru belgeleri işleme konulmaz. Başvurular şahsen yapılacaktır. Noter vekaleti ile yapılacak başvuralar kabul edilmeyecektir.

 

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava giriş koşullarını sağlamadığı halde ücret yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, gereksiz veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  TEMEL İLKE VE KURALLAR

 

3.1 BESYO PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKEN EN DÜŞÜK YGS   PUANLARI

 

                              

Tablo 2:  Programlara Başvuru İçin Gerekli En az YGS Puanları

 

Bölümler

          YGS 

MİLLİ

Beden Eğitimi ve Spor Ögrt.

275

165

Antrenörlük Eğitimi

250

165

Özel öğrencilerin BESYO Giriş  Sınavlarında Engel Dereceleri

 

ü    Fiziksel Engelliler: Diz altı veya ayak bileği ampute olanlar (tek taraflı veya çift taraflı-protez kullanan, asgari olarak gövde üst ekstremite fonksiyonları yeterli olanlar, koltuk değneği, protezle bağımsız hareket edebilenler) ve iki taraflı bacak engeli olup bağımsız olarak tekerlekli sandalye kullananlar. (Engel durumlarını gösterir sağlık raporlarını belgeleyeceklerdir)

ü    İşitme Engelliler: Cihaz yardımı ile duyabilen, konuşabilen, dudak okuyabilenler. Millî sporcu statüsünde olan adayların başvurusu kabul edilecektir.(Engel durumlarını gösterir sağlık raporlarını belgeleyeceklerdir.)

3.2. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve  Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Programlarına alınacak öğrenciler, iki  aşamalı özel yetenek sınavı ile belirlenecektir.

Tüm adaylar sınavın birinci aşamasında branş sınavına gireceklerdir. Sınavın birinci aşaması ön eleme sınavıdır. Branş sınavı notları 100 üzerinden verilecektir. Her bir spor branşı için sınava katılan aday sayısı dikkate alınarak erkek ve bayan adaylar kendi içinde Branş sınavından elde ettikleri puana göre sıralandıktan sonra, aynı puana sahip adaylar kendi içinde YGS puanına göre büyükten küçüğe sıralanacaktır. Her bir spor branşı için en iyi puana sahip ilk %60 aday ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanacaktır. %60’a karşılık gelen aday sayısı belirlenirken çıkan her ondalıklı değer yukarı yönde bütüne tamamlanır.

 

 

 

Örnek:

Futbol branşında başvuru yapan erkek aday sayısı 394 kişi olsun. Bu adayların   %60’ı 236,4 kişidir. Yukarıda belirlenen koşula göre 2. Aşama sınavına çağırılacak  aday sayısı 237 kişi olacaktır.

 

 

Adaylar, Spor Branşı Sınavı’nda girecekleri branşları Tablo 5 ‘ten yararlanarak belirleyebilirler. Başvuru sırasında belirlenen ve kodlanan branştan sınava girmek zorunludur. Sınav sırasında branş değiştirilemez.

 

ü  Ön eleme sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşamasında koordinasyon sınavına gireceklerdir.

 

ü Millî sporcular için spor branşı sınavında eleme yoktur.

                   

Spor branşı sınavında, sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacak ve. bir sonraki aşamaya katılamayacaktır.

 

    Tablo 3:  Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) Programlara Göre Dağılımı

 

Bölümler

1.aşama

Spor Branşı ve Ön Eleme (%)

2. aşama

Koordinasyon

YGS

 TOPLAM

Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.

40

    40

 20

100

Antrenörlük Eğitimi

70

    20

10

100

                                              

3.4. SAĞLIK RAPORU

Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu, başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk v.s.)  veya konuşma (kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, idarece ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir (Antrenörlük Bölümü engelli millî kontenjanı için bu kural aranmaz).  

3.5. MİLLİ SPORCULAR

Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Okul Sporları ve Üniversite Sporları Federasyonlarının verecekleri millîlîk belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların Millî Sporcu Belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.

3.6. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen ulusal veya  uluslararası sınav sonuçlarıyla Gazi Üniversitesine başvurabilir. Adaylar başvuru ve Ön kayıt sırasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları öğrenebilecektir.

4.  SINAVIN  UYGULANMASI

Özel Yetenek Sınavı, tüm bölümler için birinci aşamada branş sınavı ve ön eleme, ikinci aşamada koordinasyon sınavı olacak şekilde yapılacaktır. Bir yada birden çok bölümü tercih eden adaylar; birinci gün branş sınavlarına, ikinci gün koordinasyon sınavına girerek iki gün içerisinde sınavını tamamlar. Sınavın birinci aşaması, hem puanlama açısından sınavın bir bölümünü oluşturacak hem de ikinci aşama sınavına girecek adayları belirleyecektir.

 

Sınavın birinci aşamasına giren adaylara, sınav derecesini ve aldığı puanı gösteren detaylı listeler, sınavın birinci aşamasının bitiminde, sınav uygulama yerinde ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ilan edilecektir. Bu nedenle adayların detaylı bilgileri içeren ilan edilen listeleri takip etmeleri menfaatlerinedir. Ayrıca; adayların sınavın ikinci aşamasına katılıp katılmayacaklarını gösteren listeler ise adayın sınavın birinci aşamasına   girdiği gün saat 20.00’den sonra üniversitenin web sayfasında (www.gazi.edu.tr.)  ve 1. Aşama sınavının, ertesi günü  koordinasyon sınavının yapılacağı salonda sabah saat 08:00’de  ilan edilecektir.

 

Engelli Millî Sporcu kontenjanından yararlanacak olan adaylar sadece sınavın birinci aşaması olan  branş sınavına katılacaklardır.. Bu adayların sınav değerlendirmeleri YGS  puanı ve branş sınavından aldıkları puanlarla belirlenecektir.

 

Bir veya birden çok bölüm tercih eden adayların, bölümlere göre sınavı Tablo 4’de belirtildiği şekilde olacaktır. Adayın 23. 08. 2012 tarihinden itibaren www.gazi.edu.tr  adresinde T.C. kimlik numarası ile öğreneceği spor branşı  sınav günü, yeri ve saati, adayın 1. gün sınavı olarak ele alınmıştır. Adayların tercih durumlarına göre sınavlarına girmeleri son derece önemlidir.

 

Tablo  4: Tercih Durumuna Göre Sınav Programı

 

 

TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER

SINAV GÜNLERİ

1.GÜN

2.GÜN

En az 1 bölüm tercihinde

Spor Branşı

Koordinasyon

En az 2 bölüm tercihinde

Spor Branşı

Koordinasyon

En az 3 bölüm tercihinde

Spor Branşı

Koordinasyon

 

NOT: Sınava katılacak adaylar en fazla yedi (3) tercih yapabileceklerdir.

 

4.1. BİRİNCİ AŞAMA SINAVI  ( Spor Branşı ve Ön Eleme   Sınavı )

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden birini veya birden fazlasını tercih eden adayların 23.08.2012 tarihinden itibaren www.gazi.edu.tr ve 24.08.2012 tarihinde ilgili okul müdürlüğü ve Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı duyuru panolarında ilan edilecek listelerden,T.C. kimlik numarası ile öğreneceği, spor branşı sınav günü adayın 1. gün spor Branşı sınavı olacaktır. Adaylar kendileri için belirlenen ve ilan edilen tarihte ve yerde spor branşı sınavına girmek üzere sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır.

 

Aday başvuru sırasında belirlediği branştan sınava girmek üzere, aşağıda (Tablo 5)  branşlara göre belirlenmiş saat ve yerde hazır bulunacak ve listelerdeki sıraya göre sınava alınacaktır.

 

 

Sırası geldiği halde sınav yerinde hazır bulunmayan aday sınava alınmayacak, ikinci aşamaya katılamayacaktır.

 

 

Tablo 5: Spor Branşı Sınavı Seçmeli Branşlar ve Sınav Başlangıç Saatleri

 

BRANŞLAR

YER

SINAV SAATLERİ

Basketbol

Hentbol salonu

09.00

Hentbol

Hentbol salonu

09.00

Voleybol

Rektörlük Selim S.Tarcan  spor salonunu

09.00

Futbol

Hentbol salonu+ KALECİLER Futbol sahası (Rektörlük)

09.00

Raket sporları : Masa Tenisi, Badminton, Tenis

BESYO spor salonları

09.00

Atletizm

Futbol sahası (Rektörlük)

09.00

Yüzme

Yüzme Havuzu

09.00

Bireysel mücadele sporları: Güreş, Halter, Judo, Taekwondo, Karate

BESYO spor salonları

09.00

Ritmik cimnastik, cimnastik

BESYO spor salonları

09.00

Diğer  sporlar (Sadece Millî    Sporcular)

BESYO spor salonları

09.00

Halk Oyunları

BESYO spor salonları

09.00

ü  Millî sporcular branşlarına bakılmaksızın iki bölüme de müracaat edebilirler

 

ü  Aday, yukarıda belirtilen olimpik spor dallarından, başvuru sırasında kodladığı spor branşının uygulamalı sınavına girecektir. Spor Branşı sınavıları 100  tam puan üzerinden  değerlendirilecektir.

 

ü  Adaylar girecekleri spor branşıyla ilgili, varsa ulusal veya uluslararası derece belgelerini (ilgili federasyon onaylı) jüri üyelerine gösterebilirler.

 

ü  Millî Sporcu olan adaylar spor branşı sınavında ilgili federasyon ve GSGM onaylı Millîlik Belgelerini sınav komisyonuna sunmak zorundadırlar.

4.2  İKİNCİ  AŞAMA  SINAVI ( Koordinasyon)

 

Sınavın birinci aşamasını başararak sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanan adaylar, ikinci gün Koordinasyon Sınavı’na gireceklerdir.

 Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacak yerleştirme puanı (YP) hesaplanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDİNASYON PARKURU

 

 1. 1.     İstasyon: Öne takla.

 

 1. 2.     İstasyon: Kendi etrafında 360 derece dönüş (her türlü olabilir, dönüş sırasında iki ayak aynı anda yerden kesilmelidir. Hatalı dönüş yapana 1 sn ceza puanı verilir.)

 

 1. 3.     İstasyon: Bayanlar için 60 cm erkekler için 80 cm yüksekliğindeki ve koşu yönüne paralel olan engelin önce üzerinden sıçrayıp, daha sonra altından geçilip 8 hareketini bitirerek istasyon tamamlanır. (Harekete sağ veya soldan başlanabilir).

 

 1. 4.     İstasyon: Aday kasadaki basketbol topunu alarak, ok işaretleri yönünde top sürer ve sonunda topu kasaya koyar. Topu kasaya koymayan adaylar geri çevrilir ve topu koymaları istenir. Kasanın içerisine konan ve daha sonra sıçrayarak çıkan top yerine konulmuş sayılır. Top taşımaya izin verilmez.

 

 1. 5.     İstasyon: Kasa içindeki sağlık topları birer birer diğer kasaya taşınır. Topların taşınmasında belli bir sıra yoktur. Taşınan toplar mutlaka kasaya konmalıdır. Aksi takdirde aday topu koyması için geri çevrilir.

 

 1. 6.     İstasyon: Kasa içinden alınan bir hentbol topu ile duvara istenilen şekilde üç atış yapılır. Atış sırasında çizgi geçilmez, kaçan top yakalanıp devam edileceği gibi kasadan yeni bir top alınarak da atışlar tamamlanabilir. Ancak, son atışın yapıldığı top kesinlikle kasanın içine konulmalıdır. Kasanın içine girip çıkan top,  konuldu sayılırken; kasanın kenarına çarpıp çıkan top kasaya konuldu sayılmaz ve kesinlikle yakalanıp kasaya konulmalıdır.

 

 1. 7.     İstasyon: 40 cm yüksekliğindeki banktan beş kez çift ayak sıçrama yapılır. Her eksik sıçrama için 1 sn ceza puanı verilir.

 

 1. 8.     İstasyon: Lastiklerinin içine tek ayakla basarak koşu.

 

 1. 9.     İstasyon: Futbol topu ile slalom. Dört engel arasından top sürerek slalom yapılır. 1 kapı atlayana 1 sn, 2 kapı atlayana 2 sn ceza puanı verilir. Daha fazla kapı atlayan aday geri döndürülür, dönmediği takdirde diskalifiye olur. Slaloma her iki yönden de başlanabilir. Aday topu kaçırırsa yakalayıp kaldığı yerden devam eder.

 

 1. 10.  İstasyon: Slalomu tamamlayan aday topu ayağıyla yuvarlayarak 50 cm’lik engelin altından veya üzerinden geçirir ve kendisi de engelin üzerinden sıçrayarak bitiş çizgisini geçer. Topu engelin altından veya üzerinden geçiremeyen aday topu takip etmez, parkuru bitirir, ancak daha sonra kendisine 1 sn ceza puanı verilir.

 

 

 

 

 

 

KOORDİNASYON PARKURU YERLEŞİM PLANI

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Uyarı

 

 • İstasyon atlayan aday,
 • Sınav sırasında istasyon ve parkur sorumlularının uyarılarını dikkate almayan aday,
 • Bitişte kendi yaptığı yanlış hareketten dolayı zamanı durduramayan aday diskalifiye edilir. (Diskalifiye edilen aday değerlendirme dışı tutulacaktır.)

 

Yukarıda ele alınan uyarılar dışındaki konularda karar verme yetkisi sınav komisyonuna aittir (ceza puanı verme, diskalifiye etme veya sınavı tekrarlama gibi).

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: KOORDİNASYON SINAVI PUANLAMA TABLOSU

 

ERKEKLER

BAYANLAR

DERCECE (Sn)

PUAN

DERECE(Sn)

PUAN

……..

43,5

20

……….

51,5

20

43,6

44,1

19

51.6

52.1

19

44,2

44,7

18

52.2

52.7

18

44,8

45,3

17

52.8

53.3

17

45,4

45,9

16

53.4

53.9

16

46

46,5

15

54.0

54.5

15

46,6

47,1

14

54.6

55.1

14

47,2

47,7

13

55.2

55.7

13

47,8

48,3

12

55.8

56.3

12

48,4

48,9

11

56.4

56.9

11

49

49,5

10

57.0

57.5

10

49,6

50,1

9

57.6

58.1

9

50,2

50,7

8

58.2

58.7

8

50,8

51,3

7

58.8

59.3

7

51,4

51,9

6

59.4

59.9

6

52

52,5

5

60.0

60.5

5

52,6

53,2

4

60.6

61.1

4

53,3

53,8

3

61.2

61.7

3

53,9

54,4

2

61.8

62.3

2

54,5

55.5

1

62.4

62.9

1

55.6

……….

0

70.0

………….

0

 

 

 

Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday sınava alınmayacaktır.  Sınava girmeyen adayın yerleştirme puan hesabı (YP) yapılmayacaktır.

 

 

4.2.1.  Millî sporcular  ve puanları

 

İlgili Federasyon ve Başbakanlık GSGM Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş (A Millî, Ümit Millî, Genç Millî ve Yıldız, Okul  ve Üniversite millî) Millîlik Belgesi bulunan adaylar Spor Branşı sınavında ise tam puan alacaklardır. Birinci aşama sınavında millî sporcular için eleme söz konusu değildir.

 

5.  DEĞERLENDİRME

 

5.1. Spor Branşı Sınav Puanı:

Bir adaya jüri üyelerinin, ilgili sınav için ön görülen tam puan (100) üzerinden verdiği puanların ortalaması, o adayın bu alanda aldığı puan olarak işlem görecektir.

5.2. Koordinasyon Parkuru Puanları:

 Bayanlar ve erkekler ayrı olmak üzere; adayların koştukları sürelerin karşılığı puanlar dikkate alınıp değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav ağırlığı 100 (yüz) tam puan üzerinden 20’dir (Tablo 6). Yerleştirme puanının hesaplanmasında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için adayın koordinasyon parkurundan aldığı puanın iki katı, Antrenörlük Eğitimi bölümü için ise koordinasyon parkurundan alınan puanın kendisi  alınacaktır.

 

5.3. YGS Puanı:

Adayın 2012 yılı YGS puan türlerinden en yüksek olan puanı YGS puanı olarak işlem görecektir.

 

5.4. Orta Öğretim Başarı Puanı:

 Özel Yetenek Sınavına giren adayların ÖSYM tarafından yayınlanmış ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) dikkate alınacaktır.

 

5.5. Engelli Aday Değerlendirmesi:

Adaylar girecekleri branşlarda özel olarak kurulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

 

6. ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME

 

Yerleştirme işlemi, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve kontenjanlara göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

 

a)    Tercihlerinde bir programa yer vermiş adaylar arasından, kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleşecektir. Yerleştirme puanına göre yapılacak yerleştirme işleminde YP’si yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b)    Bir adayın YP’si ne denli yüksek olursa olsun; yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın YP’siyle girebildiği en üst tercihidir.

 

Millî kontenjanına yerleştirildikten sonra kontenjan dışı kalan Millî Sporcular ilgili bölümün başvuru YGS puan şartına haiz olmaları halinde genel kontenjandan da yararlandırılırlar.

 

Yukarıda bahsedilen hususları bir örnekle açıklayacak olursak;

 

Değerlendirme aşamasında öğrencinin durumu:

 

TERCİH

 

YP PUANI

SIRALAMA

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

185.0

Kazanamadı

2

Antrenörlük Eğitimi

182.8

1.Yedek

3

Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim)

174.2

5.Yedek

 

 

Yerleştirme aşamasındaki durum:

 

TERCİH

 

YP PUANI

SIRALAMA

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

185.0

Kazanamadı

2

Antrenörlük Eğitimi

182.8

1. Yedek

3

Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim

174.2

Kazanamadı

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere yerleştirme esaslarına göre öğrenci ikinci tercihi olan programa 1. Yedek olarak yerleştirilecektir.(Asıl adayların kayıtlarından sonra kontenjan dahilinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır)

 

ü  ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

ü  Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (Üç puan türünden en yükseği)

ü  2012-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü).

 

ÖYSP Puanı, adayın tercih ettiği  bölüme göre Tablo 3'den hesaplanacaktır.

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için  önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formüller kullanılacaktır.

 

 

 

          Adayın                      ÖYSP Puan

           ÖYSP                       Dağılımının

ÖYSP Standart                          Puanı                       Ortalaması

Puanı (ÖYSP-SP)  = 10  x                                                                       + 50

          ÖYSP Puan Dağılımının

               Standart Sapması

 

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP- SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur.

 

Yerleştirmeye esas olacak olan   puan   (Yerleştirme Puanı=YP )  aşağıdaki  formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 

a)   Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin;  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için   aday   liselerin   spor alanından geliyorsa),

 

 YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS- P )+(0,03xAOBP)

 

b)  Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

 

 YP = (1 x ÖYSP-SP) + ( 0,11 x AOBP) + ( 0,22YGS -P )

 

Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

2011-ÖSYS’de, YGS veya LYS puanı veya özel yetenek sınavı ile örgün yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık öğretim kontenjanı bulunmayan programlara 2011-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

 

Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve www.gazi.edu.tr web adresinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

   
© ALLROUNDER